VISUAL BIOFEEDBACK BALANCE CONTROL TRAINING VS. KINESIOLOGY TAPING IN PATIENTS SUFFERING FROM SCIATICA

Tomasz Fiałkowski1, Józef Opara2, 3
¹InterHealth Canada – Szpital Żywiec
² Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Polska
³ Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, Polska

DOI. 10.51371/issn.1840-2976.2021.15.1.8