STVARNI TEMELJI NORMALNE DISTRIBUCIJE

Dobromir Bonacin
Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku, BiH