RELACIJE IZMEĐU VARIJABLI VOLUMINOZNOSTI TIJELA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DJEVOJČICA OSNOVNE ŠKOLE

Julijan Malacko
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, Srbija