PROMJENE MOTORIČKIH ZNAČAJKI DJEČAKA UZRASTA 7 GODINA U RAZLIČITIM PROCESIMA TRANSFORMACIJA KAO TEMELJ ZA UKLJUČIVANJE U SPORTSKE ŠKOLE

Žarko Bilić ¹, Stipe Blažević ²i Vesna Širić ³
¹Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, BiH
²Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
³Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska