PERCEPCIJA KVALITETE ŽIVOTA ZAPOSLENIKA BOLNICE ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC KLENOVNIK

Mirna Andrijašević i Josipa Polančec
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska