LATENTNA STRUKTURA OPĆIH, PSIHOLOŠKIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH INDIKATORA VRHUNSKIH IGRAČA SJEDEĆE ODBOJKE

Dobromir Bonacin ¹ i Jasmina Šoše ²
¹Kineziološki fakultet Univerziteta u Travniku, BiH
²Filozofski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, BiH