KONGRUENCIJE HIPOTETSKIH LATENTNIH DIMENZIJA SPECIFIČNE MOTORIKE KOD UČENIKA SREDNJE ŠKOLE NA POČETKU I NA KRAJU JEDNOGODIŠNJEG TRETMANA

Milan Mladenović
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, BiH