EVALUACIJA KINEZIOLOŠKIH TRANSFORMACIJSKIH PROCESA U UZRASTU OD 13-14 GODINA, PROCIJENJENA FINALNIM STATUSOM DVA RAZLIČITA UZORKA

Luka Faletar ¹i Dobromir Bonacin ²
¹Vlada Hercegovačko-Neretvanske županije, Mostar, BiH
²Kaštela, Hrvatska