EVALUACIJA DOPRINOSA KOGNITIVNOG STATUSA BOKSAČA USPJEHU U IZVOĐENJU SPECIFIČNIH MOTORIČKIH STRUKTURA

Stipe Blažević ¹ i Julijan Malacko ²
¹Katedra za kineziologiju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
²Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, Srbija