EFEKTI PROPRIOCEPTIVNOG TRENINGA NA REZULTATE U SPECIFIČNIM GIBANJIMA RITMIČKE GIMNASTIKE

Lejla Šebić-Zuhrić ¹, Izet Rađo¹ i Dobromir Bonacin ²
¹Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, BiH
²Kaštela, Hrvatska