DISKRIMINATIVNA ANALIZA PARAMETARA IZABRANIH I ODBAČENIH KADETKINJA ZA SUDJELOVANJE U LJETNJOJ ŠKOLI SPORTA “TREBINJE 2007.”

Slobodan Simović i Mihajlo Mijanović
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, BiH