A RELATIONSHIP BETWEEN HAMSTRING SHORTENING, BODY POSTURE AND BODY MASS INDEX IN BOYS UNDERTAKING FOOTBALL TRAINING

Marta Bibro1, Agnieszka Jankowicz-Szymanska1, Michal Falatowicz2, Eliza Smola1, Beata Nowak1, Piotr Kuczek1, Katarzyna Wodka1
1 University of Applied Sciences in Tarnow, Faculty of Health Sciences, Poland
2 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, Poland

DOI. 10.51371/issn.1840-2976.2021.15.1.3