Home

Dear readers!
 
Twelve years ago, a small, but brave company dare to go to the Acta Kinesiologica project knowing that this act can bring both success and failure.
To dare-is the price of success.
 
With his devoted energy, love, knowledge, and spite, a small rock has rolled down the mountain in the desire not to catch the moss. The rock was in trouble with speed and resistance with everything and anything but he would always find a path and continue the journey. Before a certain time, he paused, lost his strength, and in confusion, he looked around and started again, not wanting moss. His journey must continue for all of us, and especially because of the man who gave him special strength, because of Prof. Dr. Dobromir Bonacin, whom energy and his work oblige us to go further and do better.
 
It will be difficult, but here is a new issue of Acta Kinesiologica with new values and attachments from: development problems in autistic children, training in women with multiple sclerosis, kinesiological aspects in video game addiction, mathematical modeling in physiology, analysis of gambling phenomenon and reliability and validity of newly constructed tests. All the great contributions that will serve as a beautiful choice of interesting themes are really all that.
 
Thanks to all who support us and we promise we will be the energy that will not allow the moss to catch.
 
Editor in chief
Prof. dr.sc. Žarko Bilić

 

 „Na kamen koji je kotrlja ne hvata se mahovina“

                                                                                                    Narodna poslovica

Dragi čitatelji!

Prije dvanaest godina malena ali hrabra družina usudi se da krene u projekt Acta Kinesiologica  znajući da taj čin može donijeti i uspjeh i neuspjeh.

Usudi se to je cijena uspjeha.

Svojom skoncentriranom energijom, ljubavlju,  znanjem i inatom, zakotrlja kamičak niz planinu u želji da se na njega ne uhvati mahovina. Kamičak je na svom putu imao problema sa brzinom i otporima sa svim i svačim, ali bi uvijek našao i nastavio put.

Prije izvjesnog vremena zastade, izgubi snagu, zbunjen, pogleda oko sebe i ponovo krenu, ne želeći mahovinu.

Put mora nastaviti zbog sviju nas, a posebno zbog čovjeka koji mu je davao posebnu snagu,  zbog prof.dr.sc.Dobromira Bonacina, njegova energija i njegov rad nas obavezuju na dalje i bolje.

Bit će teško, ali evo novog broja Acta Kinesiologice sa novim vrijednostima i prilozima iz: problema razvoja kod autistične djece, treninga kod žena sa multiplom sklerozom,  kinezioloških  aspekata  kod ovisnosti o video igricama, matematičkog modeliranja u fiziologiji, analiza fenomena ovisnosti o klađenju, te problemima pouzdanosti i valjanosti  novo konstruiranih testova. Zaista su sve sjajni prilozi koji će služiti kao lijepi izbor zanimljivih tema.

Hvala svima koji nas podupiru, a mi obećavamo biti ćemo energija koja neće dozvoliti mahovini da se hvata.

Glavni urednik, Prof.dr.sc.Žarko BilićCURRENT ISSUE

RELIABILITY AND VALIDITY OF TESTS AIMED AT EVALUATION OF RHYTHM – COORDINATION

Dodi Malada, Josefina Jukić and Marijana Čavala Faculty of Kinesiology, University of Split, Croatia

DEVELOPMENT OF LOWER BODY PARTS’ GROSS MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS

Vedran Budetić1,2,3, Kristijan Copak4, Marko Torić5 1III. gimnazija Osijek 2Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 3Department of chemistry Osijek 4Klinički…

HOW SAFE IS THE “FLEXED ARM HANG TEST”?

Saša Bubanj1, Goran Šekeljić2, Jovan Marković2, Sanja Mazić3 1Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš, Serbia 2Teacher-Training Faculty,…